Đào Tuấn 10/09/2022 08:20

Sớm gỡ vướng trong xây dựng thiết chế công đoàn

(Chinhphu.vn) - Thiết chế công đoàn là một tổ hợp công trình phục vụ cho người lao động, trong đó có nhà ở và các công trình dịch vụ phúc lợi công đoàn như siêu thị, nhà trẻ, nhà văn hóa đa năng, công trình văn hóa, thể thao...

Thực hiện Quyết định số 655 ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thời gian qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn để phục vụ công nhân lao động.

Tuy nhiên, mặc dù là mô hình đáp ứng được nhu cầu của đông đảo công nhân nhưng việc phát triển thiết chế công đoàn nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, việc triển khai còn chậm, quy mô nhỏ và chưa thật sự bền vững. Theo ông Lê Văn Nghĩa,Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nguyên nhân là do một số vướng mắc về cơ chế, chính sách như tổ chức công đoàn không thuộc đối tượng được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư với mục đích xây dựng khu thương mại, nhà ở bán và cho thuê; việc triển khai thiết chế công đoàn chưa được đưa vào nội dung chương trình trọng tâm, cấp bách của cấp có thẩm quyền ở một số địa phương... Đến nay mới có 31 tỉnh có giới thiệu địa điểm xây dựng mô hình, nhưng chỉ có 2 tỉnh giao đất thực hiện.

Sớm gỡ vướng trong xây dựng thiết chế công đoàn - Ảnh 1.

Trường Mầm non dành cho con công nhân.

 

Từ ngày
- đến ngày