Hoàng Thu Trang 03/05/2024 17:24

Sẽ không còn tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh

(Chinhphu.vn) - Những năm trước, hàng ngàn phụ huynh học sinh phải xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ cho con em mình gây bức xúc trong dư luận, thì năm nay, Bộ trưởng khẳng định, sẽ không còn tình trạng này nữa.

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên lấy người học làm trung tâm để phục vụ. Ngành giáo dục đang sở hữu cơ sở dữ liệu của trên 52.000 cơ sở giáo dục, trên 1,5 triệu nhà giáo và với hơn 26 triệu người học bao gồm tất cả các cấp học từ mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. Với hàng triệu cơ sở dữ liệu mà ngành đang nắm giữ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, việc áp dụng hiệu quả chuyển đổi số sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhà trường và phụ huynh. Đơn cử như những năm trước, hàng ngàn phụ huynh học sinh phải xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ cho con em mình gây bức xúc trong dư luận, thì năm nay, Bộ trưởng khẳng định, sẽ không còn tình trạng này nữa. 

Sẽ không còn tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Bên cạnh việc triển khai ứng dụng trên các nền tảng cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục thì triển khai học bạ số là một trong những nhiệm vụ được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá là nhiệm vụ cải cách hành chính rất quan trọng. 

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục cũng mong sẽ nhận được sự hỗ trợ của các bộ ngành, sự chung tay của các địa phương để chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục sẽ hiệu quả và toàn diện, đạt được mục tiêu phát triển cả về số lượng và chất lượng như  đã đề ra. 

Từ ngày
- đến ngày