Đào Tuấn 15/08/2023 19:32

Quyết tâm công phá biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc

(Chinhphu.vn) - Cần chỉ rõ nguyên nhân chính của biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác tham mưu xây dựng thể chế để từ đó có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, sáng 15/8.

Chia sẻ quan tâm của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định có tình trạng này, nhưng để lượng hóa rất khó, có tình trạng đổ lỗi cho hệ thống pháp luật hoặc do tổ chức thực hiện. Bộ trưởng cho rằng, do không xem xét các vấn đề trên tổng thể mà đổ lỗi do pháp luật; một số nơi có xu hướng giải thích theo hướng "tiện cho mình" hoặc hiểu, áp dụng pháp luật chưa thống nhất, hành chính hóa.

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, về mặt hành chính nếu như anh không làm đủ chức trách nhiệm vụ thì các quy định hiện hành đã quy định rõ hình thức xử lý, rồi thì lẽ ra những việc thuộc phần việc của mình mà không đề xuất xử lý thì cái đó thuộc trách nhiệm hành chính đã được quy định trong các nghị định của Chính phủ. Tôi cũng rất hy vọng vào các quy định siết chặt hơn trong các quy định của các cơ quan của Đảng chúng ta sẽ xem xét vấn đề này nghiêm túc hơn. Thế còn chế tài về hình sự thì nếu chứng minh được lỗi cố ý rồi chứng minh được thiệt hại và có quan hệ nhân quả đặc biệt là có dấu hiệu cố ý hay vụ lợi thì chúng ta xử lý theo pháp luật hình sự và cái này thì pháp luật đã có. 

Quyết tâm công phá biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 15/8/2023.

 

Từ ngày
- đến ngày