Thái Sơn 16/02/2024 17:00

Quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các tổ chức tín dụng cần quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng; áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng.

Quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm- Ảnh 1.

Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%.

Từ ngày
- đến ngày