Hoàng Thu Trang 22/03/2023 19:46

Quy định mới cho chu kỳ kiểm định ô tô

(Chinhphu.vn) - Tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT ban hành ngày 22/3, một trong những quy định quan trọng được người dân quan tâm đặc biệt chính là điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới.

Tại Thông tư 02/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 22/3, một trong những quy định quan trọng được người dân quan tâm đặc biệt chính là điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới.  

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chính sách tăng thời hạn đăng kiểm nêu trong Thông tư 02/2023 chỉ bắt đầu áp dụng cho các lần đăng kiểm mới. Trường hợp xe đã đăng kiểm trước thời điểm thông tư mới ban hành thì phải chấp nhận thời hạn đăng kiểm cũ ghi trên tem kiểm định, không có giá trị hồi tố. Đối với các phương tiện sắp đến hạn đăng kiểm vẫn phải đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định theo quy định và sẽ được áp dụng chu kỳ đăng kiểm mới, tuỳ theo từng loại xe. Cơ quan đăng kiểm sẽ căn cứ vào phương tiện thực tế có năm sản xuất tới thời điểm kiểm định thuộc nhóm phương tiện nào, sẽ áp dụng chu kỳ kiểm định tương ứng.

Chu kỳ kiểm định mới của phương tiện sẽ được niêm yết công khai tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để người dân khi đưa xe đến đăng kiểm có thể dễ dàng đọc và nắm bắt.

Từ ngày
- đến ngày