Đào Tuấn 09/04/2022 10:42

Phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế từ góc độ của chuyển đổi số và kinh tế số

(Chinhphu.vn) - Kinh tế Việt Nam cần sớm được tiếp thêm động lực mới bằng việc cụ thể hóa các giải pháp, định hướng đã xác định, trong đó, phát triển kinh tế số là một trong những lựa chọn đáng quan tâm.

Trên thực tế, từ năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tạo áp lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ở Việt Nam với việc ra đời trên 64.000 doanh nghiệp công nghệ số và tỷ trọng kinh tế số đã chiếm khoảng 10% GDP. Tuy nhiên, so với yêu cầu và xu hướng chung của thế giới, phát triển kinh tế số với việc tạo tăng trưởng dựa trên yếu tố đầu vào là công nghệ số và dữ liệu số, cần phải trở thành một trong những phương thức phát triển chủ đạo mới để Việt Nam tách nhóm, bứt phát phát triển kinh tế - xã hội. 

Phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế từ góc độ của chuyển đổi số và kinh tế số  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Từ ngày
- đến ngày