Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 6 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký các văn bản phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 6 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể: 1- Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. 2-  Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. 3-  Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.  4- Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau. 5- Dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng. 6- Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Thí điểm thực hiện thủ tục quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Quyết định quy định: Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương này.

Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Quốc gia Dân số và Phát triển

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển vừa ký Quyết định số 56/QĐ-BCĐQGDSPT ngày 25/5/2022 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này. Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển (Ban Chỉ đạo Quốc gia) là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dân số và phát triển.

Từ ngày
- đến ngày