Quang Thương 05/05/2022 18:46

Phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Chinhphu.vn) - Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y; đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng tinh gọn, hiệu quả

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo 134/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thông báo nêu rõ, năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Chính phủ. Công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung: Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa nhà dột nát tại các huyện nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương; kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc…

Phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân  - Ảnh 1.

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y; đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đó là mục tiêu Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phê duyệt. Trong đó, Chương trình đặt ra chỉ tiêu tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 200.000 người dân, đối tượng chính sách tại các khu vực an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

Từ ngày
- đến ngày