Minh Ngọc 13/04/2023 08:10

Phát triển kinh tế hợp tác xã hiệu quả hơn

(Chinhphu.vn) - Dự kiến trong tháng 5 tới, Quốc hội sẽ thông qua Luật Hợp tác sửa đổi. Đây là sự kiên hết sức quan trọng đối với vai trò của các nhà quản lý, người nông dân và những người làm về kinh tế HTX.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Duy Đông cho biết khi Bộ tổ chức tổng kết Luật Hợp tác xã năm 2012 thì nhận thấy trong 10 năm qua, kinh tế hợp tác xã cũng đạt được nhiều kết quả tích cực đan xen với khó khăn, thách thức.

Nguyên nhân của những hạn chế được nhận diện tương đối rõ ràng, gồm: Pháp luật về HTX cũng như các Nghị định hướng dẫn chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn và xu hướng chuyển đổi kinh tế, công nghệ. Cơ chế chính sách đặc biệt là ưu đãi hỗ trợ cho HTX, Liên HTX chưa đủ mạnh, nhất là hỗ trợ về vốn, mặt bằng đất đai, tiếp cận thị trường. Công tác tuyên truyền nhận thức vai trò của HTX còn chưa thường xuyên, liên tục và đầy đủ. 

Từ ngày
- đến ngày