Đào Tuấn 06/09/2023 22:31

Phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, đa chức năng

(Chinhphu.vn) - Với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 340 tỷ USD, các khu công nghiệp đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của cả nước, đồng thời tác động lan tỏa đến các khu vực khác của nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, việc phát triển các khu công nghiệp đang đặt ra nhiều thách thức như: công tác xây dựng quy hoạch chưa bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, cân đối và tối ưu hóa nguồn lực. Bên cạnh một số ít khu công nghiệp chuyên sâu, đa chức năng mới hình thành tại Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng … thì nhìn chung, các mô hình khu công nghiệp chủ yếu phát triển theo kiểu tập trung công nghiệp đơn thuần, chưa chú trọng hoàn thiện không gian sống, không gian sinh hoạt cho người lao động.

Ở nhiều địa phương, quy hoạch khu công nghiệp chưa tính hết các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào dẫn đến sự quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương.

Đặc biệt, do được phát triển theo mô hình "may sẵn", tức là tạo quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng kết nối, rồi thu hút doanh nghiệp đến thuê đất nên khi đi vào hoạt động đã phát sinh nhiều hạn chế, bất cập.

Phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, đa chức năng - Ảnh 1.

TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

 

Từ ngày
- đến ngày