Hoàng Mai Trinh 30/04/2022 19:12

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

(Chinhphu.vn) - Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc, hình thành và phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc, hình thành và phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đất nước ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 1.

Nếu trong quá khứ, sự đoàn kết giúp dân tộc ta thống nhất đất nước, giành lại độc lập, tự do. Thì trong thời bình, sự đoàn kết giúp dân tộc ta vượt qua nhiều khó khăn trong các lĩnh vực, minh chứng cụ thể nhất đó chính là đại dịch COVID-19 vừa qua.

Chính trong lúc cả đất nước phải gồng mình để chống dịch, tính nhân văn của người Việt Nam được lan tỏa rộng khắp và đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy.

Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ và đạt được những kết quả tích cực. 

Từ ngày
- đến ngày