Hoàng Thu Trang 05/04/2024 16:22

Phải phổ cập giáo dục mầm non từ 3 - 5 tuổi

(Chinhphu.vn) - Theo Báo cáo đổi mới, phát triển giáo dục mầm non (GDMN) đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ GD&ĐT, GDMN có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam.

Theo Báo cáo đổi mới, phát triển giáo dục mầm non (GDMN) đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ GD&ĐT, GDMN có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Trong 10 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có GDMN,  nhưng chưa đủ tầm với sự phát triển của thế giới và của Việt Nam khi muốn gia nhập với cộng đồng quốc tế. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, việc phổ cập GDMN là cần thiết.

Phải phổ cập giáo dục mầm non từ 3 - 5 tuổi- Ảnh 1.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

"Phải phổ cập theo chương trình mới, theo nội dung mới phù hợp với lứa tuổi nhưng phù hợp với trình độ quốc tế, phù hợp với phát triển tư duy. Nếu đồng ý phổ cập giáo dục mầm non từ 3 – 5 tuổi theo xu hướng con người phát triển hiện đại như ngày nay, vươn tầm quốc tế, đảm bảo quyền trẻ em thì phải đổi mới chương trình giáo dục." 

Đưa ra giải pháp về vấn đề tài chính, một trong những điểm nghẽn quan trọng của đổi mới GDMN, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh nguồn lực còn hạn chế của nhà nước, chúng ta nên tập trung vào xã hội hóa từ chính các địa phương.

Từ ngày
- đến ngày