Trần Long 16/11/2023 15:16

Online Friday 2023: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa thông tin chính thức về Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 27/11/2023 đến ngày 3/12/2023 và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ thứ Sáu ngày 1/12/2023 đến 12 giờ ngày 3/12/2023 trên TikTok.

Năm nay, chương trình có kế hoạch hành động thiết thực và kịp thời hướng tới bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.

Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước và các sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán, ngân hàng… sẽ cam kết chung tay xây dựng thị trường thương mại điện tử bền vững. Các cơ quan quản lý thị trường, bảo vệ người tiêu dùng sẽ phối hợp theo dõi phản hồi của người tiêu dùng trong dịp này.

Theo Bộ Công Thương, mục tiêu của chương trình lần này là tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng của chương trình, 3 triệu đơn hàng được chốt, 10 triệu người tiếp cận với chương trình, 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia trong 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2023, từ đó hướng đến điểm sáng trong bức tranh chung của lĩnh vực thương mại điện tử, cũng như kinh tế số tại Việt Nam.

Từ ngày
- đến ngày