Hoàng Thu Trang 23/05/2022 16:51

Ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển kinh tế xã hội

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 23/5, trong Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng tăng 2,1%. Tăng trưởng kinh tế quý I đạt 5,03%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021.

Trước diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6%-6,5% là thách thức rất lớn. Chính phủ quyết tâm tiếp tục xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTXH. 

Ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển kinh tế xã hội - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước. Có ổn định được kinh tế vĩ mô chúng ta mới vượt qua được các khó khăn, thách thức để phục hồi lại nền kinh tế nước nhà.

Từ ngày
- đến ngày