Đánh giá về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường, nhiều cử tri trên cả nước cho rằng phiên chất vấn và trả lời chất vấn rất sôi nổi, thẳng thắn, đúng trọng tâm các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có tổng số 64 đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó có 48 đại biểu tham gia chất vấn, có 10 đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội đặt ra sát với thực tế diễn ra tại các địa phương. Các Bộ trưởng đã thẳng thắn chia sẻ, không né tránh vấn đề.

Nhiều vấn đề “nóng” trong lĩnh vực công thương như sản xuất, cung ứng, nhập khẩu xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu; công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; về các giải pháp lưu thông xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, nhất là mặt hàng nông sản.

Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường, nội dung chủ yếu tập trung công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng về đất đai, công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo đến lĩnh vực, việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xử lý chất thải công nghiệp, giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương.

Tất cả các nội dung trên đều được các thành viên Chính phủ chia sẻ, giải đáp và đưa ra được giải pháp, định hướng trong thời gian tới, giúp người dân yên tâm sản xuất, hướng tới phục hồi kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. 

Từ ngày
- đến ngày