Minh Ngọc 17/11/2022 16:32

Nhiều dư địa để phát triển Tây Nguyên bền vững

(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng vào ngày 20/11 tới đây, cùng với các cơ chế, quy hoạch, giải pháp đúng định hướng, phù hợp sẽ giúp phát huy hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế trong tương lai.

Nhiều dư địa để phát triển Tây Nguyên bền vững - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

Được mệnh danh là "nóc nhà của Đông Dương", các địa phương trong vùng Tây Nguyên đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng và đạt được nhiều kết quả to lớn, rất quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy những thế mạnh của vùng cho phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên kinh tế-xã hội của vùng còn một số hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức. GRDP bình quân đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông chia sẻ, nếu những hạn chế, bất cập này được khắc phục, kết hợp với khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thì sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để Tây Nguyên phát triển mạnh trong thời gian tới.

Từ ngày
- đến ngày