Đào Tuấn 31/12/2022 09:07

Nhiều dấu mốc mới khi tư duy kinh tế nông nghiệp bắt đầu ‘bén rễ’

(Chinhphu.vn) - Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh, đứt gẫy cung cầu, chi phí logistics, nguyên liệu đầu vào tăng cao … song, toàn ngành NN&PTNT đã tổ chức quán triệt định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tư duy đổi mới để vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục khẳng định vị thế là “trụ đỡ” nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, năm 2022 đánh dấu nhiều dấu mốc hết sức quan trọng của ngành nông nghiệp. Trên thực tế, chúng ta có thể thấy việc chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp đã bắt đầu bén rễ vào nhận thức xã hội, vào người nông dân, doanh nghiệp. Khi đó vai trò kiến tạo của nền kinh tế nông nghiệp và kiến tạo không gian thị trường rất quan trọng và thể hiện rất rõ trong năm 2022.

Nhiều dấu mốc mới khi tư duy kinh tế nông nghiệp bắt đầu ‘bén rễ’ - Ảnh 1.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021.

 Theo TS Đặng Kim Sơn, một dấu mốc quan trọng trong năm 2022 là Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành 3 Nghị quyết về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đó là Nghị quyết số 18 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 150: Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những văn bản hết sức quan trọng với những điểm mới đột phá, xác định rõ định hướng phát triển của nông nghiệp Việt Nam. 

Từ ngày
- đến ngày