Nhận diện biểu hiện 'báo hóa' tạp chí và tư nhân hóa 'báo chí'

(Chinhphu.vn) - Tiêu chí nhận diện "báo hoá" tạp chí, trang thông tin, mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành sẽ giúp cơ quan chức năng, các báo, tổ chức, cá nhân... nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng gây bức xúc dư luận xã hội trong thời gian qua.

28/07/2022 08:46
NHẬN DIỆN BIỂU HIỆN “BÁO HÓA” TẠP CHÍ VÀ TƯ NHÂN HOÁ “BÁO HOÁ” TẠP CHÍ - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn