Hoàng Thu Trang 17/01/2024 16:37

Nghiên cứu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu nghiên cứu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện.

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu nghiên cứu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện.

Cùng đó, xây dựng lộ trình áp dụng và đề xuất đối tượng khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện hai thành phần. Trên cơ sở đề xuất về cơ chế và lựa chọn đối tượng khách hàng áp dụng giá bán điện hai thành phần, thực hiện tính toán đối chứng, so sánh việc áp dụng giá bán điện theo hai thành phần với việc áp dụng giá bán điện theo biểu giá điện hiện hành, quy định tại Quyết định số 249/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện. 

Nghiên cứu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần- Ảnh 1.

Hình minh họa

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN tổ chức truyền thông, lấy ý kiến rộng rãi đối với cơ chế và lộ trình áp dụng giá bán điện hai thành phần theo đề xuất, đồng thời nghiên cứu, đánh giá tác động đối với việc thực hiện giá bán lẻ điện bình quân cũng như tác động với các nhóm khách hàng sử dụng điện khi áp dụng cơ chế giá bán điện hai thành phần.

Từ ngày
- đến ngày