Hoàng Thu Trang 03/04/2023 18:31

Ngày 20/4 Hà Nội sẽ công bố phương án tuyển sinh lớp 10 của trường tư thục

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, các trường trung học phổ thông tư thục áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh lớp 10 và công bố vào ngày 20/4.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, các trường trung học phổ thông tư thục áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố phương án tuyển sinh lớp 10 của các trường này vào ngày 20/4/2023.

Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024  (kỳ thi diễn ra ngày 10 và 11-6-2023 ); kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở  được ghi trong học bạ của học sinh.

Các trường trung học phổ thông tư thục tuyển học sinh lớp 10 cư trú tại Hà Nội, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Học sinh cần cập nhật thông tin về phương án tuyển sinh lớp 10 của các trường tư thục trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội https://www.hanoi.edu.vn để có thông tin chính xác, đầy đủ. 

Từ ngày
- đến ngày