Hoàng Thu Trang 02/08/2022 11:13

Nên mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội

(Chinhphu.vn) - Việc phát triển nhà ở xã hội là một trong những chính sách nhân văn của Nhà nước ta nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng là hộ nghèo, người lao động, công nhân và người có thu nhập thấp.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho rằng, mặc dù chính sách hiện hành đã phần nào tạo điều kiện để phát triển nhà ở xã hội nhưng chưa tháo gỡ được những khó khăn hiện nay, do vậy để thúc đấy phát triển nhà ở xã hội thì cần mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội đối với tổ chức mua nhà ở xã hội để cho cá nhân, người lao động có thu nhập thấp thuê mua hoặc thuê dài hạn hoặc bán cho người lao động của chính doanh nghiệp đó mà có nhu cầu với giá ưu đãi.

Cùng quan điểm trên, ông Vũ Quang Hội - Chủ tịch Tập đoàn Bitexco cho rằng việc phát triển các khu công nghiệp trước đây chúng ta đã tính toán rất kỹ lưỡng và việc giải quyết nhà ở cho xã hội trong giai đoạn vừa qua khá tự phát, đa số là nhà trọ. Bây giờ nếu chúng ta vẫn dùng nhà trọ nhưng nâng lên thành một chính sách để chính những người dân có điều kiện sẽ chuyển đổi thành nhà hiện đại hơn, quy mô tốt hơn, đời sống tốt hơn. Nếu chúng ta nghiên cứu thật nhanh trong vòng 1 tuần để ra được chính sách này, những người dân ở các khu công nghiệp được hưởng chính sách đầu tư, thì trong vòng chỉ 2 năm là giải quyết được cơ bản về nhà ở.

Tại Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp sáng ngày 1/8/2022 các DN cam kết với Chính phủ và các địa phương sẵn sàng đóng góp tốt nhất cho nhiệm vụ này, tuy nhiên cũng cần phải giải quyết một số câu hỏi như: Làm sao để DN tham gia đầu tư được? Việc thu hồi vốn như thế nào, hay có những ưu đãi gì?… Phải khẳng định, chúng ta khuyến khích nhưng cũng phải có hành lang pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia một cách dễ dàng; phát huy vai trò của Nhân dân, trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường nhưng có sự can thiệp, điều tiết của Nhà nước khi cần thiết để bảo đảm an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường.

Từ ngày
- đến ngày