Trần Long 28/07/2023 09:00

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

(Chinhphu.vn) - Với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những hành vi tham nhũng góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị - xã hội và đất nước. Nhiều văn bản của Đảng. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề ra chủ trương: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho thấy, tính riêng từ tháng 1 đến tháng 5/2023, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.099 vụ, 2.411 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; khởi tố mới 242 vụ án, 864 bị can về tội tham nhũng (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022).

GS. TS Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, công cuộc "chống giặc nội xâm" thời gian qua đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng số lượng vụ án, cá nhân tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên - Ảnh 1.

GS. TS Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tháng 5/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng cần phát huy kết quả đạt được, thực hiện "4 hơn" và "3 không". Trong đó, "4 hơn" là: Làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và hiệu quả hơn nữa; "3 không" là: Không đùn đẩy, không né tránh và không đổ lỗi khách quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Từ ngày
- đến ngày