Trần Long 13/09/2023 12:56

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc.

Theo đó, ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt chính sách đối với người dạy, người học, cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi - Ảnh 1.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường dự bị đại học.

Đồng thời bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; quan tâm giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc, công tác thông tin, truyền thông về giáo dục dân tộc.

Từ ngày
- đến ngày