Trần Long 21/12/2022 15:23

Năm 2023, áp dụng quy trình giám định bảo hiểm y tế mới

(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023. Theo đó, quy trình giám định mới hướng dẫn 2 hình thức giám định đó là: Giám định chủ động và giám định tự động. Quy trình giám định mới cũng hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo 3 hình thức: Giám định trên dữ liệu; giám định trên hồ sơ, tài liệu; giám định thanh toán trực tiếp.

Kết thúc đợt giám định, BHXH tỉnh sẽ lập bản tổng hợp kết quả từ phần mềm giám định để thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh; dữ liệu chi tiết các trường hợp từ chối được gửi qua Cổng tiếp nhận. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh có ý kiến về các nội dung từ chối thanh toán, BHXH tỉnh xác định các nội dung giải thích hợp lý, điều chỉnh kết quả giám định.

Về quy định thời gian giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hồ sơ, bệnh án có thời hạn 5 ngày làm việc đầu mỗi tháng hoặc đầu mỗi quý. Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo kế hoạch giám định cho cơ sở khám chữa bệnh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán chi phí của cơ sở khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành việc giám định và thông báo kết quả giám định cho cơ sở khám chữa bệnh.

Năm 2023, áp dụng quy trình giám định bảo hiểm y tế mới - Ảnh 1.

Từ năm 2023 sẽ áp dụng quy trình giám định BHYT mới.

 

Từ ngày
- đến ngày