Trần Long 23/05/2023 12:58

Năm 2022 tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước đạt 53.887 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) - Sáng 23/5, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, trong đó tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 53.887 tỷ đồng.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả tích cực - Ảnh 1.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

"Năm 2022, ước quy mô nợ công của Việt Nam là 3,6 triệu tỷ đồng tương đương 38% GDP, giảm so với mức 43,1% GDP năm 2021. Cơ cấu nợ công, nợ Chính phủ tiếp tục được cải thiện theo hướng kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và định hướng Chiến lược nợ công đến năm 2030 đề ra. Về một số chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, ngân sách nhà nước đã ưu tiên 8,6 nghìn tỷ đồng, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cả nước sẽ có 6.009 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4,8% so năm 2021. Công tác mua sắm tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương năm 2022 tiếp tục chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ tiết kiệm".

Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tại phiên họp Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, ông Lê Quang Mạnh khẳng định, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản tán thành với Báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để đạt được những kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả tích cực - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.


Từ ngày
- đến ngày