Hoàng Mai Trinh 12/01/2022 18:42

Năm 2022: BHXH Việt Nam triển khai 8 giải pháp trọng tâm

(Chinhphu.vn) - Sau gần 2 năm chung sống với dịch bệnh, người dân và doanh nghiệp đã và đang thích ứng dần với tình hình bình thường mới, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lại cuộc sống. Đặc biệt với sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là việc ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN, người dân và doanh nghiệp đã được hỗ trợ đầy đủ về chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vướng mắc về chính sách

Ngay sau khi ban hành các Nghị quyết nói trên, chỉ sau 5 – 7 ngày làm việc, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh mức đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN và hoàn thành việc điều chỉnh mức đóng vào quỹ BHTN đối với NLĐ và NSDLĐ. Có thể nói những kết quả tích cực nói trên là tiền đề để BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Năm 2022, với phương châm hành động trong toàn Ngành "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả", BHXH Việt Nam phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Để đạt được những mục tiêu này, theo ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chủ động xây dựng, triển khai linh hoạt các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận hơn nữa mọi thông tin về BHXH, BHTN, BHYT; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC; mỏ rộng các hình thức cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 4. Đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối, chia sẻ hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT, CSDL quốc gia về bảo hiểm..

Từ ngày
- đến ngày