Mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

(Chinhphu.vn) - Trong những năm qua, việc triển khai công tác BHYT HSSV đã có nhiều kết quả tích cực. Riêng trong năm học 2021-2022, cả nước có khoảng 18,8 triệu em tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 96% tổng số HSSV.

06/09/2022 09:39
Mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023  - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn