Mức chi trả bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động trên công trường

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

23/08/2022 17:03
Mức chi trả bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn