Thái Sơn 01/06/2022 19:22

Một số địa phương đã miễn hoàn toàn học phí

(Chinhphu.vn) - Trước nhiều ý kiến của cử tri đề cập đến việc học phí tăng trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề này tại phiên thảo luận Quốc hội chiều 1/6. Bộ trưởng cho biết: Về nội dung thu học phí từ trường phổ thông cho đến đại học hiện được quy định trong Nghị định số 81, có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021, nhưng chủ yếu được áp dụng trong năm học 2022-2023.

Đối với bậc học phổ thông thì chính quyền của cấp Tỉnh, thành phố là người sẽ quyết định mức học phí trong hệ thống phổ thông. Nghị định số 81 đã quy định theo vùng miền, có mức trần, có mức sàn và cũng có lộ trình. Trong đó cũng nêu, các địa phương căn cứ vào tình hình của địa phương mình để quyết mức học phí cho phù hợp. Trong thực tế có một số địa phương cũng đã miễn hoàn toàn học phí như thành phố Hải Phòng, một số nơi thì cũng cân nhắc các mức trong Nghị định này quy định. 

Đối với các trường đại học thì tùy theo mức độ tự chủ, nếu trường tự chủ một phần hoặc tự chủ chi thường xuyên một phần và tự chủ chi đầu tư thì không được thu học phí quá mức trần được quy định trong Nghị định này. 

Đối với trường đạt chuẩn kiểm định quốc gia và quốc tế thì được phép thu theo định mức kinh tế kỹ thuật do nhà trường tính toán và quyết định. Đây là quyền tự chủ của các trường đại học.

Một số địa phương đã miễn hoàn toàn học phí - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: "Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Bộ GD&ĐT đã có công văn số 2153 gửi các địa phương và lãnh đạo các trường đại học xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh".

 

Từ ngày
- đến ngày