10/04/2024 18:07

Lựa chọn kịch bản tối ưu đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(Chinhphu.vn) - Đánh giá toàn diện các yếu tố: Công nghệ, kỹ thuật, an toàn, tổ chức vận tải khai thác, năng lực vận tải, tính khả thi, phương án huy động vốn, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế…

Chính phủ ban hảnh Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024

Chính phủ vừa ban hảnh Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần "5 quyết tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh". I. Nêu cao tinh thần "5 quyết tâm"

Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện Quy hoạch. Trong đó, nội dung Quy hoạch vùng phải định hướng kiến tạo phát triển, có tính mở…

Lựa chọn kịch bản tối ưu đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam- Ảnh 1.

Hình minh họa

Lựa chọn kịch bản tối ưu đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng ý kiến của các đại biểu, trong đó đánh giá toàn diện các yếu tố: công nghệ, kỹ thuật, an toàn, tổ chức vận tải khai thác, năng lực vận tải (hàng hóa và hành khách) của đường sắt trên trục Bắc Nam (gồm đường sắt tốc độ cao và đường sắt khổ 1.000mm hiện hữu), tính khả thi, phương án huy động vốn, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế… để lựa chọn kịch bản tối ưu.

Từ ngày
- đến ngày