Thái Sơn 15/09/2022 07:27

Liên kết nông nghiệp - Quy luật tất yếu trong kinh tế thị trường

(Chinhphu.vn) - Liên kết có thành công hay không do cả hai phía, phía từ người nông dân và phía từ doanh nghiệp cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ khác. Chúng ta phải giữ uy tín, thì mới có thể liên kết, hợp tác bền vững cùng phát triển. Muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Đàn chim muốn bay xa thì phải đi cả đàn, đây là một trong những vấn đề nguyên lý.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thẳng thắn nhận diện những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Cụ thể, đó là nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững bởi nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố rất quan trọng là thiếu liên kết, sản xuất nhỏ lẻ. Đây là điểm ngẽn của sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

Ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chia sẻ, chúng ta nói rất nhiều đến các mối liên kết "3 nhà", "4 nhà" rồi "6 nhà" nhưng chưa trả lời được câu hỏi tại sao liên kết các nhà đều không thành công. Ông Nghị cho rằng, mấu chốt của vấn đề này nằm ở hai "nhà" đó là nông dân và doanh nghiệp. 

"Họ đều đang thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng hợp đồng. Khi mất mùa được giá thì nông dân "bẻ kèo", được mùa rớt giá thì doanh nghiệp "bẻ kèo". Do đó, hai "nhà" này cần phải chuyên nghiệp hơn, phải biết tôn trọng hợp đồng và chịu trách nhiệm với cam kết của mình. Tôi cho rằng để hạn chế tình trạng "bẻ kèo" chính quyền cơ sở phải vào cuộc, làm trọng tài để quản lý mối liên kết này sao cho nghiêm túc, thực chất và chuyên nghiệp hơn".

Liên kết nông nghiệp - Quy luật tất yếu trong kinh tế thị trường  - Ảnh 1.

Để sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì phải liên kết, hợp tác nhiều người nông dân với nhau.

Liên kết ở đây không chỉ là giữa những nông dân với nhau, mà đặc biệt là liên kết giữa nông dân với các hợp tác xã, với các tổ hợp tác, với các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong toàn bộ quá trình từ nghiên cứu thị trường, sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ đến chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu. Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, liên kết phải được thể hiện trong cả chuỗi như vậy thì mới tạo thành sự phát triển bền vững, hiệu quả cho nền nông nghiệp Việt Nam, góp phần bảo đảm đời sống và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

"Chúng ta làm tốt khâu liên kết thì giải quyết được bài toán đầu ra và sản xuất nông nghiệp bền vững, việc này rất quan trọng. Trong kỳ này, Trung ương thông qua Nghị quyết 20 và chúng ta chuẩn bị sửa đổi Luật hợp tác xã năm 2013 và hàng loạt các hỗ trợ khác từ Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của khu vực doanh nghiệp. Chúng ta tin rằng, sự liên kết của người nông dân với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với tổ hợp tác sẽ ngày càng được hoàn thiện tốt hơn. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân".

Từ ngày
- đến ngày