Trần Long 19/01/2023 11:03

Khuyến cáo người dân mua pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán 2023

(Chinhphu.vn) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo để người tiêu dùng đảm bảo quyền lợi khi mua pháo hoa dịp Tết nguyên đán 2023.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo để người tiêu dùng đảm bảo quyền lợi khi mua pháo hoa dịp Tết nguyên đán 2023. Theo đó, pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm: Nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng Công ty GAET). Đối với các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của Nhà máy Z121 và Tổng Công ty GAET (kể cả trên môi trường mạng) là trái với quy định của pháp luật.

Từ các thông tin trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo, người tiêu dùng nên mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo người dân mua pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán 2023 - Ảnh 1.

Hiện nay, chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm: Nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng Công ty GAET).

 

Từ ngày
- đến ngày