Hoàng Thu Trang 31/10/2022 15:15

Không đào tạo từ xa với ngành sức khỏe và giáo viên

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạovừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Theo đó, không tổ chức đào tạo những chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng. Các cơ sở đào tạo được thực hiện chương trình đào tạo từ xa đối với những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo và đã tuyển sinh tối thiểu 3 khóa liên tục theo hình thức chính quy.

Không đào tạo từ xa với ngành sức khỏe và giáo viên - Ảnh 1.

Hình minh họa

Tuy nhiên, không thực hiện đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Ngoài ra, để được tổ chức đào tạo từ xa, cơ sở đào tạo phải có trang thông tin điện tử được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng, công khai học phí và các khoản thu khác từ người học.

Dự thảo bổ sung thêm yêu cầu về đội ngũ giáo viên giảng dạy. Ngoài yêu cầu đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý đủ về số lượng và chất lượng; có đủ kiến thức, đã được bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp giảng dạy và quản lý đào tạo từ xa; dự thảo mới quy định giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy tối đa 30% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo từ xa.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học đang được Bộ GD&ĐT công khai lấy ý kiến góp ý từ nay đến ngày 17/12.

Từ ngày
- đến ngày