Thủ tướng Chính phủ lập Tổ công tác hoàn thiện phân bổ vốn phát triển KTXH thuộc lĩnh vực y tế

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24/5/2022 thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Khen thưởng cá nhân, tổ chức có đóng góp vào thành công SEA Games 31

 Để kịp thời động viên, tôn vinh, khen thưởng xứng đáng cho Đoàn Thể thao Việt Nam cũng như các cá nhân, tổ chức có đóng góp vào thành công của SEA Games 31, tại Công văn số 3205/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất các hình thức khen thưởng ở mức độ cao hơn cho tập thể, cá nhân, trình cấp có thẩm quyền theo quy định; tổng  hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu xác minh thông tin 'bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng'

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Công an, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, kiểm tra, xác minh thông tin báo Tiền Phong phản ánh gần đây về "Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Hộ nghèo được tặng siêu xe"; trường hợp phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ ngày
- đến ngày