Đào Tuấn 13/07/2023 09:00

Khẩn trương tháo gỡ 4 điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vẫn còn còn 23 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo lộ trình của Đề án 06.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai 8 nhiệm vụ chung 33 nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình của Đề án 06. Trong đó cần tập trung tháo gỡ 4 điểm nghẽn của Đề án là: số hoá tạo lập dữ liệu của ngành tư pháp, lao động thương binh và xã hội trên nền tảng dữ liệu dân cư để tiết kiệm chi phí; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ; ứng dụng dữ liệu dân cư căn cước công dân định danh điện tử để thúc đẩy chuyển đổi số cho 19 tập đoàn, tổng công ty; triển khai lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, sổ bảo hiểm xã hội số tạo tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. 

Khẩn trương tháo gỡ 4 điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06 - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

 

Từ ngày
- đến ngày