INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2022: Nhiều tín hiệu khởi sắc

(Chinhphu.vn) - Bức tranh kinh tế Việt Nam 2022 đang tiếp tục được hoàn thiện, với gam màu sáng chiếm ưu thế chủ đạo.

03/06/2022 18:10

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021; cao hơn cả 2 năm trước dịch là 2018 và 2019. Ttổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 tăng tới so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 1.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 2.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 3.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 4.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 5.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 6.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 7.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 8.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 9.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 10.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 11.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 12.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 13.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 14.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 15.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 5 tháng đầu năm 2020: Nhiều tín hiệu khởi sắc - Ảnh 16.