INFOGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích

(Chinhphu.vn) - Bức tranh kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 có nhiều điểm sáng: mức tăng GDP kỷ lục, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

30/09/2022 16:36

Nhiều ngành đã khôi phục và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19 như công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 1.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 2.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 3.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 4.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 5.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 6.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 7.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 8.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 9.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 10.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 11.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 12.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 13.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 14.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 15.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 16.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 17.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 18.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 19.

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ