Infographics: Trình tự, thủ tục phê duyệt đề xuất đổi mới, sáng tạo

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

05/10/2023 19:59
Infographics: Trình tự, thủ tục phê duyệt đề xuất đổi mới, sáng tạo - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn