Infographics: Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 1/7

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại cơ quan quản lý căn cước và thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia.

01/07/2024 18:34
Infographics: Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 1/7- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn