Infographics: Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

(Chinhphu.vn) - Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ theo Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

19/09/2023 16:20
Infographics: Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn