Infographics: Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 05/2024

(Chinhphu.vn) - Tính đến tháng 5 năm 2024, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng là 19 Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement- FTA) . Trong đó, 16 FTA đã ký kết và thực thi và 3 FTA đang đàm phán.

15/05/2024 08:23
Infographics: Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 05/2024- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn