Infographics: Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam qua các thời kỳ

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

03/02/2023 10:27
Infographics: Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam qua các thời kỳ  - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn