Infographics: Tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

(Chinhphu.vn) - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt trong quá trình xây dựng, bảo vệ, khai thác và duy trì thông suốt đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh cả trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tái thiết, phát triển đất nước sau chiến tranh.

16/02/2023 10:11
Infographics: Tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Ảnh 1.