INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu

(Chinhphu.vn) - Nền kinh tế Việt Nam đạt thắng lợi kép trong năm 2022 khi tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 và cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6-6,5% trong khi lạm phát chỉ tăng 3,15% so với năm 2021.

03/01/2023 18:43
INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 1.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 2.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 3.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 4.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 5.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 6.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 7.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 8.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 9.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 10.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 11.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 12.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 13.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 14.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 15.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 16.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 17.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 18.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 19.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 20.

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 21.

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ