Infographics: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2022

(Chinhphu.vn) - Năm 2022, kinh tế TP. Hà Nội phục hồi nhanh, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 8,89% so với năm 2021 (vượt kế hoạch đề ra là từ 7,0%-7,5%). Đây là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp.

02/01/2023 09:42
Infographics: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2022 - Ảnh 1.

Infographics: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2022 - Ảnh 2.

Infographics: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2022 - Ảnh 3.

Infographics: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2022 - Ảnh 4.

Infographics: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2022 - Ảnh 5.

Infographics: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2022 - Ảnh 6.

 Thiết kế: Dương Tuấn