Infographics: Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/01/2023 tại Kỳ họp bất thường Quốc hội khoá XV, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

05/01/2023 17:54
Infographics: Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn