Infographics: Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú"

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ban hành 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú" với những tiêu chuẩn cụ thể.

29/02/2024 08:25
Infographics: Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú"- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn