Infographics: Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý

(Chinhphu.vn) - Nghị định 85/2023/NĐ-CP ban hành ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý.

21/12/2023 08:20
Infographics: Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn