Infographics: Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện

(Chinhphu.vn) - Có hiệu lực từ 1/5/2024, Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cấp huyện.

20/03/2024 16:54
Infographics: Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn