Infographics: Tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 6/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

17/08/2023 18:43
Infographics: Tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn